top of page
verzekeringsarts Van Den Ostende Gaetan

Medisch expert, bijstandarts en verzekeringsarts

Bent u verwikkeld geraakt in een (arbeids)ongeval waarbij u lichamelijke schade heeft opgelopen? Vraagt uw verzekeringskantoor om uw arbeidsongeschiktheid officieel te laten vaststellen? Of wil uw hospitalisatieverzekeraar pas uitbetalen na een medisch onderzoek? Laat u in deze gevallen bijstaan door bijstandsarts / verzekeringsartsVan Den Ostende Gaetan .

Om ervoor te zorgen dat uw verzekering alle medische kosten terugbetaalt, moet u in veel gevallen de lichamelijke schade officieel laten vaststellen door een verzekeringsgeneesheer / verzekeringsarts. Die stelt dan een zogenoemde medische expertise op, een medisch deskundigenonderzoek waar alle lichamelijke schade objectief wordt vastgesteld.

Van Den Ostende Gaetan  is al jarenlang gespecialiseerd in verzekeringsgeneeskunde en medische expertisen. Bij hem kunt u terecht voor een deskundigenonderzoek en een professioneel medisch verslag. Als bijstandsarts / verzekeringsarts verdedigt hij uw belangen tijdens de volledige procedure.

Om het deskundigenonderzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen en uw medische expertise zo snel mogelijk op te stellen, willen we u vragen om het formulier, dat u hieronder kunt downloaden, in te vullen en via e-mail terug te sturen. Daarnaast dient u ons minstens twee weken voor het deskundigenonderzoek alle relevante verslagen en documenten via de post of via e-mail te bezorgen. Denk hierbij aan operatieverslagen, verslagen van radiografische en/of andere onderzoeks- en consultatieverslagen.

Laat u bij elk geschil met uw verzekeringsagent professioneel verdedigen door een bijstandsarts / verzekeringsarts.

Met Van Den Ostende Gaetan  kunt u rekenen op een ervaren en deskundige verzekeringsgeneesheer die gespecialiseerd is in medische expertisen.

Vul snel het invulformulier hieronder in of neem contact op voor meer informatie

 Om het deskundigen onderzoek vlot te laten verlopen is het nodig om het hiernavolgend formulier in te vullen.

Verder is het belangrijk om minstens twee weken voor het deskundigen onderzoek alle nuttige verslagen zoals operatieverslagen, verslagen van radiografische
en/of andere onderzoeken consultatieverslagen en andere relevante documenten hetzij via e-mail of per post te bezorgen.

Gelieve het invulformulier te downloaden en ingevuld via mail terug te bezorgen:

MAAK HIER UW AFSPRAAK

NEEM CONTACT OP

 

Via het invulformulier op deze website
Via email gaetan.vandenostende@outlook.com
Via de telefoon 0495/51 67 67

Medisch expert Van Den Ostende Gaetan

Contactformulier

Bedankt voor uw bericht!

Contact
bottom of page